YÜZME ADAY HAKEM KURSU / RİZE

26 Mart 2021 15:17
YÜZME ADAY HAKEM KURSU / RİZE
Yüzme Aday Hakem Kursuna Katılacaklarda aranan şartlar ve belgeler:
1) T.C. vatandaşı olmak,
 
2) Fotoğraf (2 adet 4.5*6cm vesikalık en az 6 ay öncesine ait )
 
3)  En  az lise  ve  dengi  okul  mezunu  olmak,  (Diploma  Fotokopisi  veya Mezuniyet  Belgesi /  E-devlet kaydı)
 
4) 18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olmamak ( yıl itibari ile 1971 doğumlu), (Nüfus cüzdanı fotokopisi)
 
5) Sağlık durumu hakemlik yapmaya uygun olmak, (Sağlık Raporu, )
 
6) Ceza kurullarından 6 ay veya daha fazla ceza almamış olmak,
 
7) Ağır hapis veya bir yıldan fazla yahut yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasıyla hükümlü bulunmamak. (Sicil Kaydı)
 
8) Kurs Katılım Taahhütname Formu ( 2 adet Federasyon ve İl Temsilciliği için)
 
9) Kursa katılacak adaylar Garanti Bankası Anafartalar Şubesi TR44 0006 2000 7110 0006 2984 64 no'lu Türkiye Yüzme Federasyonu hesabına 100 TL. ücret yatırmaları gerekmektedir. Makbuza ‘Kırklareli Yüzme Hakem Kursu yazdırılacaktır.(Ücret Dekontu)
 
10)  Bütün  kursiyerler  için  kursa  gelmeden  önce  27  Mart  2021  tarihini  72  saat  geçmemiş Koronavirüs (Covid-19)  testi  yaptırmak  zorundadırlar. Test  yaptırmayan  kişiler  kesinlikle  kursa  kabul edilmeyecektir. Kişilerin test kontrolü fiziksel olarak almış oldukları rapor üzerinden yapılacaktır.
 
Not: 
1-Kursların  yapılacağı  illerde  Covid-19  salgını  nedeniyle  uygulanan  PANDEMİ KURALLARI KAPSAMINDA olabilecek tarih değişikliklerinde, kursların belirlenecek başka bir tarihe ertelenmesi  halinde,  Kursiyerler  Türkiye  Yüzme  Federasyonu  tarafından  belirlenecek  tarihteki  kursa katılmazsa herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
2-Kursun  başlama  tarihine  3  gün  kala  kayıt  yaptırıp  ücretini  yatıran  kursiyerlerin  vazgeçmesi halinde  (Covid-19 testlerinin  pozitif çıkması  vb.  pandemi  kuralları ile ilgili  hususlar  hariç Federasyon tarafından ücreti iadesi yapılmayacaktır.

 

ADAY YÜZME HAKEM KURSU KATILMA FORMU

 

RİZE YÜZME ADAY HAKEM KURSU DERS PROGRAMI

Temsilcilikler

Üyelikler


Diğer Haberler


TYF Türkiye Yüzme Federasyonu