MÜSABAKA KATILIM ZORUNLU EVRAK BİLDİRİMİ !!!

11 Aralık 2021 00:43
MÜSABAKA KATILIM ZORUNLU EVRAK BİLDİRİMİ !!!

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi "Kişisel Veri" olarak kabul edilmiştir. Bu verilerin tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem Kanuna uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Kişilere ait ad - soyad, T.C. kimlik numarası gibi verilerin, kişiyi belirli ya da belirlenebilir kılabilme özelliğinin ortadan kaldırılabilmesi adına, anılan bilgilerin açık şekilde yazılması yerine, kişinin kendisinin anlayabileceği şekilde harflerin ya da rakamların "A** B** , 11*****11" şeklinde yıldızlanarak yukarıda sözü edilen yöntemlerle yayınlanması gerekmektedir.

Yukarıdaki maddeler gereğince, kafile listelerinin güncellenen yeni halinin, akreditasyon ve harcırah işlemlerinde herhangi bir olumsuzluk yaratmaması adına, müsabakalara katılacak olan kulüplerin kafile bilgilerini (T.C no, adı soyadı, doğum tarihi, ünvan) kulüp antetli kağıdına kaşe ve imzalı bir şekilde il onaylı kafile listesi ile birlikte, teslim etmesi gerekmektedir.


Temsilcilikler

Üyelikler


Diğer Haberler


TYF Türkiye Yüzme Federasyonu